Hva er Luxemburgisme og hvem var Rosa Luxemburg?

Luxemburgismen er en veldig ukjent retning innenfor marxismen, som stort sett har havnet i skyggen av først leninisme og trotskyisme, og senere stalinisme og maoisme.
Men luxemburgisme har ingenting i felles med disse retningene.
Luxemburgismen er nemlig ikke ment som en "egen retning", den er heller løselig basert på Rosa Luxemburg sine ideer og tanker. Luxemburgismen og Rosa Luxemburg har ofte blitt nevnt som en fotnote i historiebøkene, men hennes teorier og idealer lever videre.

Rosa Luxemburg ble født Roza Luksemburg i Zamość, Polen, i 1870-årene av en Jødisk familie. Hun var med i flere sosialistiske/sosialdemokratiske partier, men brøt med dem av diverse årsaker. Det Polske sosialist partiet sin hyllest av nasjonalisme og mye seinere det Tyske Sosialdemokratiske Parti (SPD) sin støtte til Tysk deltagelse i 1. verdenskrig. Hun møtte også Lenin to ganger, men ble begge ganger skremt av hans syn og tolkninger av marxismen. Hun ble så seinere blant hans største kritikere på venstresida.
Under den 1. verdenskrig grunnla hun og Karl Liebknecht "Spartakus Forbundet" (tysk. Spartakusbund), som seinere ble til Tysklands Kommunistiske Parti (KPD) (i desember 1918). Forbundet var oppkalt etter den trakiske gladiatoren Spartacus som ledet et slaveopprør mot Romerriket.

I januar 1919 utviklet en storstreik seg til et væpnet opprør i Berlin. Som ble kalt Januaropprøret eller med kjent som Spartakistopprøret, selv om hverken Spartakus Forbundet eller kommunistpartiet startet eller ledet opprøret. De ble med i opprøret etter en stund. Opprøret startet fordi politisjefen som hadde nektet å sette inn væpnet politi mot de streikende fikk sparken, myndighetene ikke stolte på han.
Arbeiderne begynte å bevæpne seg, og en enda større streik brøyt ut.
Opprørne organiserte en revolusjonskomite, men denne ble fort delt i to leire. En side ville ha et væpnet opprør, den andre ville gå inn i forhandlinger med Sosialdemokratene som hadde regjeringsmakta på denne tiden.
Rosa Luxemburg ville ha forhandlinger, og ikke ett væpnet opprør. Hun mente det var for tidlig og påpekte at både partiet og forbundet ikke hadde stor nok støtte blant folket.

Oppstanden slo feil da myndighetene satte inn krigsveteraner og en paramilitær gruppe under navnet "Freikorps", som hovedsaklig bestod av høyre-ekstremister (bl.a. Heinrich Himmler og Rudolf Hess, som seinere fikk toppstillinger i nazi-Tyskland).
Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg ble henrettet etter å ha blitt torturert i flere timer. Flere KPD-medlemmer ble også fortløpende henrettet. Også de arbeiderne som overga seg ble skutt.

Jeg selv leste om dette opprøret som en liten notis i historieboka jeg hadde på videregående.
Men hva er egentlig Luxemburgisme, og hva skiller den fra de andre retningene?
Jeg skal ta for meg hovedpunktene:

  • AVSKAFFELSE AV KAPITALISME OG KLASSEFORSKJELLER
  • AVSLUTTE DET BORGELIGE DIKTATURET OG ERSTATTE DET MED DIREKTE DEMOKRATI
  • LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
  • MOT ALL FORM FOR RASISME, NASJONALISME OG PATRIOTISME
Jeg skal forklare disse hovedpunktene nærmere i en annen artikkel.
Som tidligere nevnt er luxemburgisme og luxemburgismer i mot leninisme, stalinisme og maosime.
Disse retningene pleier jeg å kalle for venstrefascisme, fordi tilhengerne og hovedideologene (Lenin, Stalin og Mao) trudde og trur på ettpartistaten og statsterror. Men det er jo nettopp det SAK (Sosialister, Anarkister og Kommunister) kjemper imot. SAK er opprinnelig og fortsatt ment som frigjøringsideologier!
Istedet har venstrefascister skapt sine egne absurde ideer om åssen det hele skal se ut, og de er skyld i millioner av menneskers død. Dessuten var Sovjetunionen og Kina er statskapitalistisk. Poenget er at folket skal eie fabrikker og bedrifter, ikke staten og heller ikke parti-eliten.
Dessuten har alle disse statene og regimene for lengst forlatt ideen om å bygge et sosialistisk samfunn.

Trotskyister (tilhengere av Lev Trotsky) slipper heller ikke unna kritikk. For Trotsky gjorde selv grove brudd mot demokratiske prinsipper. Og han gjorde som Lenin ba ham gjøre under de første bølgene med statsterror og massakreringer i Russland under den russiske borgerkrigen. Og at det var først da Stalin sendte han i eksil at han skrev sine verk om demokrati. Men dagens Trotskyister er heldigvis også tilhengere av direkte demokrati.

Luxemburgisme er et alternativ for de som trur på sosialisme og demokrati, men er mer radikale enn AP.
Men husk at det går an å være moderat radikal og at folk skal ha lov til å tru på hva de vil (det er faktisk en menneskerettighet). Husk at man må ikke være hundre prosent enig i en ideologi.
Takk for at du tok deg tid til å lese igjennom og håper det var interesant. Har du spørsmål, så spørr i kommentarfeltet.

Kosakken
Stikkord:

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits